Ford Escape 2017 tiên phong ứng dụng công nghệ SYNC Connect

 Bắt đầu tới các đại lý ở thị trường Mỹ từ tháng 5 tới, Ford Escape 2017 được hoàn thiện đáng kể về chất lượng, trang bị công nghệ và tiện ích. Đáng chú ý,…

Liên hệ