Giá: 1,300 tỷ

Trả góp: 20triệu / tháng chi tiết

Khuyến mãi
Khuyến mãi
Liên hệ